Svein Magnus Gjønvik
Er utdannet både som kokk og servitør. Har også forpleining sjefsutdanning fra den maritime siden, samt BI med økonomi og ledelse. Har lang praksis som både kjøkkensjef og F&B innen og hotelrestaurant. Egen virksomhet siden 1987, bl.a. 10 år med spisestedet Hos Magnus i Trondheim (nedlagt august 98). Drevet aktivt innenfor kokkefag-organisasjonene med 10 år i landsstyret i
Norges Kokkmesteres Landsforening (NKL), fra 1994 - 1999 som Landsformann. Perioden 1995- 2000 visepresident i Nordisk Kjøkkensjef Federation (NKF) som samler landsforeningene til de fem nordiske landene. Har også vært medlem av prøvenemda for kokk i Sør- Trøndelag fylkekommune i 14 år. Aktiv som konkurransedommer i nasjonale og internasjonale kokkekonkurranser.

Brit Randi Gjønvik

Er utdannet kokk med erfaring fra både restaurant og cafe/institusjon.
Har omskolert seg grunnet kneproblemer og har tilleggsutdanning innen økonomi,
data og bedriftslære. Er i dag administrerende ansvarlig for SMG Rådgivning.

Matakademiet - SMG Rådgivning AS
 Postadresse: Strandvegen 674, 7584  SELBUSTRAND
Tlf: 920 89 029 - E-post: post@matakademiet.no

 sitemap
Admin