Personlig utvikling


Vennligst velg fra menyen for mer informasjon om ulike kurstyper, eller kontakt oss dersom du har noen spørsmål.

Etterutdanningskurs
Vi har siden 1996 hatt ansvaret for etterutdanning av faglige ledere og instruktører i Sør- Trøndelag fylkeskomune. Her foretar vi oppgradering innenfor læreplanbruk og planlegging av opplæringsløpet til lærlinger. Vurdering, samt bruk av dokumentasjon. Kurset er tverrfaglig og går over 3 dager.

Kommunikasjon, presentasjon og salgsteknikk
Kommunikasjon, presentasjon og salgsteknikk er viktig for selgere av alle produkter. Disse kursene tilrettelegges til de forskjellige fagområdene som ønskes. Her kan vi også ta bedriftsinterne kurs. Dagtid/ kveldstid/ weekend.

Økonomi
Økonomi, selve kjernen i all drift. Her tilpasser vi vanskelighetsgrad, volum og innhold i forhold til målgrupper. Hvordan forstå et regnskap, hvordan planlegge og kalkulere. Generelt - Hvordan få en sunn drift.


Bedriftsetablering
Hvordan starte egen virksomhet fra A til Å. Krav, rammer. Økonomi, personal, drift, utfordringer.

Salg, service
Hva er det, og hvordan takle kundene. Mersalg, kommunikasjon. Med enkle grep kan du som selger få en bedre hverdag.