For deg som vil lære mer om matintoleranse se www.matskolen.no

Bakgrunnen for "Matskolen" er et behov for å lære mer om matallergi, intoleranse og praktisk matlaging. Både den som selv er berørt og omgivelsene har et stort behov for bedre og mer tilgjengelig informasjon. Dette gjelder både bruk av riktige produkter til riktige matoppskrifter og generelle produksjonstips. Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har fått mange henvendelser fra privatpersoner, hotell og restaurantbransjen, catering og kantine, barnehage og skole, næringsmiddelindustrien og høyskolemiljøene som alle ønsker god og riktig informasjon.


Samarbeid
NAAF Sør-Trøndelag fylkeslag har gjennom nærkontakt med brukerne erfaring i hverdagens problemer og utfordringer rundt matallergi. NAAF har matallergi som satsningsområde, og har som mål å utvikle kompetanse om matallergi i egen organisasjon og i samfunnet generelt. Matskolen "Mat for alle" er et samarbeide mellom NAAF - Sør Trøndelag Fylkeslag og Matakademiet / SMG Rådgivning. Her benyttes tilpassede lokaler på Vestre Rosten, rett ved Fokus Bank, på Tiller utenfor Trondheim. Vi kan også avholde kurs andre steder. Også på dagtid hvis det er ønskelig, da gjerne i lokaler som er tilpasset en kombinasjon av teori og praksis.

Matakademiet / SMG Rådgivning er et selskap startet av Svein Magnus Gjønvik i 1997. Han driver sammen med sin kone Brit Randi Gjønvik med bedriftsintern opplæring innenfor blant annet Hotell- og Restaurantnæringen. De har begge lang fartstid som kokker, og har fått god kompetansetilførsel innenfor mat og matvareallergier, noe som er en selvfølge for oppfølging av Matskolen.
Det Matakademiet/SMG Rådgivning ønsker av samarbeidet med NAAF er å kunne bygge opp et aktivt og levende senter for medlemmene og målgruppene, innenfor matvareallergilintoleranse.

Matskolen er kommet i stand takket være prosjektmidler fra Stiftelsen helse og rehabilitering. Stiftelsen finansieres av Ekstra-spillet.


Er du med i målgruppen?
Kursene tilbys deg som privatperson, enten med egne problemer - eller for noen i familien som møter utfordringer med matallergi i hverdagen. Kursene tilbys også deg som jobber i skole, barnehage eller helseinstitusjon. Du som jobber i hotell- og restaurantnæringen tilhører også en viktig målgruppe. For at du skal trives, og samtidlig føle at du får noe igjen, tilpasser vi egne kurs til de forskjellige målgruppene, slik at tilbudet blir "matnyttig" for alle.


Privatpersoner
Som privatperson lærer du over to dager grunnleggende matlagingsteknikker og matvarekunnskaper (kursene kan bli lagt på ettermiddag eller i helg - og vil ha en total tidsramme på ca 10 timer). På denne måten mestres hverdagen bedre. I tillegg vil du lære å bruke vanlige oppskrifter og tilpasse disse for ulike typer matvareallergi/ intoleranse. Vi ønsker at du som husmor, husfar, besteforeldre eller barn i familien, skal lære hvilke råvarer du kan bruke, hvor du får tak i disse og hvordan du kan tilberede rettene slik at alle i familien kan spise det samme.


Helse, institusjonskjøkken, skole og barnehage
Dette er kurs direkte tilpasset deg som har elever eller brukere som er innenfor gruppen av matvareallergiker/ intoleranse. Vi legger vekt på årsaker, ernæringsspørsmål og reaksjonsformer. I tillegg vil vi praktisk jobbe sammen med tilberedning, slik at alle får et innblikk i mulighetene og bruken av tilgjengelige råvarer. Disse kursene går primært over to hele dager.


Hotell & restaurant - serveringsnæringen
Her er det daglige utfordringer. Hvordan kan du som ansvarlig for et storkjøkken, positivt forberede deg og dine ansatte på å tilby gjester innenfor målgruppen riktig mat, uten at de blir en særgruppe? Vi berører også her ernæring, råvaremuligheter, men også oppskrifter og retter tilpasset produksjonen ved et hotell/ restaurantkjøkken. Disse kursene går primært over to hele dager.


Hva lærer du da?
Kursene vil skaffe deg erfaring i bruk av spesialprodukter og erstatningsprodukter for matallergier. Vi har også noen innspill på temaene trygdespørsmål og ernæring. Noe av det viktigste med samlingene vil være å treffe andre med de samme utfordringene som du selv har. Vi lover deg mange fine diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Vi benytter tilpassede lokaler med eget kursrom for teori, samt et godt utbygd kjøkken hvor det praktiske kan gjennomføres.


Referansegruppe
For at det totale faglige skal ivaretas i prosjektet "Matskolen - Mat for alle", er det nedsatt en egen referansegruppe. Denne gruppen har i samarbeide med kursledelsen utarbeidet kursopplegget. Dette som en trygghet for at alle områder skal være ivaretatt. Følgende personer er i tillegg til kursledelsen med i referansegruppen for Matskolen:

• Else Rabbås Holsdal,
klinisk ernæringsfysiolog- Barneklinikken -RIT

• Leena Stenkløv,
forebyggings koordinator. Sør- Trøndelag Fylkekommune

• Merete Askim,
høyskolelektor HIST (Høyskolen i Sør- Trøndelag)

• Helen Bargel,
rådgiver, Statens utdannlhgskontor.

• Tor Wessel,
leder av Opplæringsrådet for Hotell og Næringsmiddelfag

• Jorunn Lervik,
forebyggingsrådgiver, Statens Hus, Trondheim.

• Anne-Mari Brekk Nilsen,
kontormedarbeider, NAAF Sør- Trøndelag fylkeslag

• Marianne Bjerke,
fylkessekretær i NAAF Sør- Trøndelag fylkeslag